Foto: Maarten Feenstra

Uitvoeringsagenda Recreatie & toerisme Provincie Flevoland

De ambitie van de provincie Flevoland en de Flevolandse gemeenten is om meer bezoekers aan te trekken, deze langer in de provincie vast te houden en de totale bestedingen te laten toenemen. Om deze ambitie te bereiken, is – in navolging op de Beleidsnota Recreatie & Toerisme uit 2016 – samen met de 6 gemeenten gewerkt aan de Uitvoeringsagenda Recreatie & Toerisme 2018-2022.
In het uitvoeringsprogramma zijn concrete ideeën en projecten op het gebied van recreatie en toerisme samengebracht, zodat deze richting uitvoering kunnen gaan. Zo kan in de toekomst worden ingespeeld op kansen en kunnen initiatieven die van regionaal of bovenregionaal belang zijn worden gestimuleerd. Om hieraan een extra impuls te geven is tevens, in afstemming met de vrijetijdssector, een subsidieregeling voor productontwikkeling opgesteld.

Deze opdracht is uitgevoerd vanuit Bureau BUITEN