foto: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:TerrasGeoFort.jpg

Eenduidige bescherming voor toekomstig Unesco-werelderfgoed

De Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) is een uniek militair, landschappelijk en waterstaatkundig erfgoed. De historische verdedigingslinie strekt zich uit van Muiden tot aan de Biesbosch, een strategisch landschap van in totaal 85 kilometer met vestigingen, forten en een uniek watermanagementsysteem. De verdedigingsline staat op de nominatielijst voor UNESCO Werelderfgoed, als uitbreiding op de Stelling van Amsterdam. Dit vraagt enerzijds om goede bescherming van het erfgoed, maar tevens om ontwikkelingen voor duurzame instandhouding. Om de NHW binnen de samenwerking van het Pact van Loevestein uniform en eenduidig te beschermen, hebben alle 6 de gemeenten (afkomstig uit 3 provincies) gemeentelijke paraplubestemmingsplannen vastgesteld. Dit is gebeurd in een constructieve samenwerking.

 

Naast het technische verhaal van de verankering, is ook uniforme toetsing van groot belang. Om op eenzelfde manier met de regels en ontwerprichtlijnen om te gaan, is een kennistraject voor medewerkers van de betrokken gemeenten en omgevingsdiensten georganiseerd.