BUREAU SPARKLE

RUIMTE EN ORGANISATIE

Welkom bij Bureau Sparkle!

DENKT • DOET • VERBINDT

Energiek, doortastend en bedreven in het zien van nog onbekende mogelijkheden. Met deze houding draagt Bureau Sparkle bij aan het organiseren van processen, die oplossingen bieden voor de wereld van morgen. Op diverse terreinen, maar met passie voor het ruimtelijke domein. Continue meegroeiend met ontwikkelingen en het tegen komen van nieuwe uitdagingen, om deze vervolgens – in samenhang met elkaar – op te lossen. Duurzaamheid, mobiliteit, economie en landschap: ze staan niet op zichzelf, maar versterken elkaar juist.

 

Staat u voor een uitdaging? Bureau Sparkle helpt u graag verder!

Werkzaamheden

Bureau Sparkle verbindt de inhoud aan het juiste en zorgvuldige proces waarbij oog is voor het doel, de mens en de organisatie.

Denkt
Doet
Verbindt
Het begint bij een strategie: het bedenken van oplossingen die verder gaan dan wat voor de hand liggend of bekend is. Bureau Sparkle is goed in het signaleren van nog onbekende mogelijkheden en weet vanuit haar expertise de juiste dwarsverbanden te leggen. Het grotere geheel wordt overzien, waarbij zowel oog is voor het doel, als de mens en organisatie. Strategische keuzes worden gemaakt, waarbij de consequenties van deze keuzes bijdragen aan een samenleving die oog heeft voor de toekomst.
Niet alleen denken, maar ook doen! Het vertalen van advies naar concreet resultaat en oplossen van problemen. Bureau Sparkle kenmerkt zich door haar praktisch instelling en daadwerkelijke implementatie van strategie en advies. Het organiseren van projecten en processen staat hierbij voorop, waarbij inhoud aan het zorgvuldige proces wordt verbonden. Bureau Sparkle heeft ruime ervaring op strategisch en tactisch niveau met o.a. het openbaar bestuur, regionale samenwerking, mobiliteit, erfgoed, gebiedsontwikkeling en de implementatie van de Omgevingswet.
Er is altijd oog voor de context: de organisatie als geheel en/of de mens ín de organisatie. Buiten het snel doorgronden van de kern van vraagstukken, brengt Bureau Sparkle de onderlinge relaties in beeld om efficiënt en verbindend werken te bevorderen. Het verbeteren en verbinden van interne processen en werkwijzen wordt zoveel mogelijk meegenomen. De persoonlijke aanpak draagt bij aan praktische haalbaarheid, uitvoerbaarheid en zorgt voor daadwerkelijk gedragen implementatie.

Expertise

Strategie en visievorming

Het afwegen en verbinden van verschillende belangen om te komen tot een strategie of visie voor een proces, project, gebied of regio. Doelgericht, met oog voor ieders belang.
Foto: Anne Kregting

Gebiedsontwikkeling

Samen werken we aan onze omgeving, onder andere bij de uitvoering van fysieke opgaven. Het stimuleren en faciliteren van interprovinciale en gemeentelijke samenwerking draagt hieraan bij.

Regionale samenwerking

Opgaven en kansen kennen geen grenzen. Er is meer mogelijk door krachten te bundelen. De werkwijze is gericht op samenwerking, nieuwsgierigheid en elkaar aanvullen en versterken.
Foto: Larsvr6 (CC BY-SA 4.0)

Implementatie Omgevingswet

De Omgevingswet vraagt ruimte, vertrouwen, samenwerken en samenspel voor een gezonde fysieke leefomgeving. Een andere werkwijze dan nu veelal gehanteerd. Implementatie middels programmatische aanpak, afgestemd op de organisatie.
Foto: C. Toala

Proces en werkwijze

Oog voor het verbeteren van relaties en (interne) processen. Het verbinden en bevorderen van samenwerking voor een efficiëntere werkwijze.
Foto: Monique Langen

Data analyses en GIS

Data en geo-informatie biedt vele inzichten. In veel gevallen kunnen data-analyses advies ondersteunen en versterken, zowel in cijfers als in beeld.

Projecten

Omgevingswet Provincie Gelderland

Sinds eind 2014 zijn de Gelderse Omgevingsvisie en -verordening van kracht. Dit zijn dynamische instrumenten waarvoor, wanneer nodig, jaarlijkse actualisatietrajecten lopen. Gebaseerd op eigen ervaringen en kijkend naar de toekomst...

Eenduidige bescherming voor toekomstig Unesco-werelderfgoed

De Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW) is een uniek militair, landschappelijk en waterstaatkundig erfgoed. De historische verdedigingslinie strekt zich uit van Muiden tot aan de Biesbosch, een strategisch landschap van in...

Uitvoeringsagenda Recreatie & toerisme Provincie Flevoland

De ambitie van de provincie Flevoland en de Flevolandse gemeenten is om meer bezoekers aan te trekken, deze langer in de provincie vast te houden en de totale bestedingen te...

Over Bureau Sparkle

DIVERS • DOELGERICHT • DRAAGVLAK

Bureau Sparkle is opgericht door Inge van Heck Msc. Inge heeft een achtergrond in sociale geografie en bestuurskunde. Daarnaast heeft ze ervaring met zowel de inhoud en het politiek-bestuurlijk krachtenveld en ze heeft oog voor wat nodig is om organisaties goed te laten functioneren.

 

Inge is een strategische denker met een praktische en resultaatgerichte instelling en in staat om binnen verschillende werkvelden in complexe (bestuurlijke) netwerken te opereren. Ze weet de kern van vraagstukken snel te doorgronden en brengt onderlinge relaties in beeld, om efficiënt en verbindend werken te bevorderen.

 

  • "Werken aan onze leefomgeving doen we sámen, in een open dialoog en continue afstemming. Dit vraagt om een andere – flexibele – houding en werkwijze vanuit de overheid. Dit is nog niet overal een vanzelfsprekendheid, maar is wel de toekomst waar we idealiter naartoe moeten."
  • "Onze samenleving verandert, ontwikkelingen volgen elkaar in een snel tempo op. Onze veranderende én ambitieuze samenleving vraagt om een net zo ambitieuze overheid. Een overheid als gelijkwaardige partner. Een overheid die faciliteert, verbindt en stimuleert."
  • "Inzicht is nodig. Inzicht in de materie, inzicht in de vraag achter de vraag en inzicht in datgene wat voorheen onzichtbaar bleef. Niet geven waarom gevraagd wordt, maar geven wat nodig is. Alleen dan wordt bijgedragen aan een samenleving die oog heeft voor de toekomst."

Laten we kennismaken

Wilt u weten hoe ik u en uw organisatie kan helpen? Dan hoor ik graag van u!

Jezuïetenstraat 18
6823 PH Arnhem

 

+316 51 82 81 56
info@bureausparkle.nl


  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.