Foto: Monique Langen

Omgevingswet Provincie Gelderland

Sinds eind 2014 zijn de Gelderse Omgevingsvisie en -verordening van kracht. Dit zijn dynamische instrumenten waarvoor, wanneer nodig, jaarlijkse actualisatietrajecten lopen. Gebaseerd op eigen ervaringen en kijkend naar de toekomst – de omgevingswet treedt naar verwachting in 2021 in werking – zijn verder gaande aanpassingen nodig om deze instrumenten op de juiste manier te laten werken.

 

De ambitie is om meer focus in deze instrumenten aan te brengen: wat zijn – buiten de wettelijke taken om – de ambities en op welke manier kan de provincie Gelderland hieraan bijdragen?  Alleen het strikt noodzakelijke wordt opgenomen in zowel de visie als verordening, ze moeten opgavegericht werken mogelijk maken en stimuleren. Bureau Sparkle ondersteunt door het maken van het projectplan voor het traject implementatie Omgevingswet en het actualisatieplan Omgevingsvisie en -verordening. Als onderdeel van het team Omgevingsvisie gericht op de organisatie van het interne en externe co-creatieproces, om tot de inhoud van de Omgevingsvisie te komen. Buiten het juridische instrument zelf, is dit tevens een grote veranderopgave: hoe te werken in geest van de Omgevingswet? Een grote opgave die nog veel verder reikt dan het juridische instrumentarium en veel inspanning vraagt.