Foto: https://www.flickr.com/photos/migulski/2536718237

Economische visie en agenda Zaanstreek-Waterland

Zaanstreek-Waterland is een deelregio binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA). In 2016 is de MRA Agenda opgesteld, bedoelt om middels concrete acties de bestaande kwaliteiten van de regio beter te benutten en een internationaal concurrerende regio te blijven. De deelregio Zaanstreek-Waterland heeft binnen de MRA een eigen economisch profiel. Ze wil economisch krachtig en toeristisch aantrekkelijk zijn, en een bijdrage leveren aan de internationale concurrentiekracht van de MRA.

 

Om te komen tot een gezamenlijke en gedragen visie te komen en om deze als deelregio in te brengen bij de MRA, is een economische visie en praktische uitvoeringsagenda opgesteld. Hierbij was buiten de inhoud om aandacht voor het proces, onderling vertrouwen is cruciaal is de gezamenlijke ambities in ieder belang groter te maken. Zowel ambtelijk als bestuurlijk zijn de ambities en kansen geïnventariseerd en afgewogen, het georganiseerde bedrijfsleven is eveneens geraadpleegd.