Revitalisering de Beemd Rheden

De gemeente Rheden investeert in werkmilieus voor de toekomst. In gezamenlijkheid met de ondernemers is een concreet revitaliseringsplan tot stand gekomen voor de Beemd Noord in Velp. Een relatief klein en economisch verouderd terrein, waar met betrekkelijke kleine investeringen grote verbeterslagen mogelijk zijn.

 

De aanpak was er op gericht om de gesprekken te benutten om te praten over wat de beste werkmilieus voor de toekomst zijn én wat voor dit specifieke terrein ten opzichte van het regionale aanbod werklocaties gaat werken. Trends en ontwikkelingen voor de lange termijn, waar individuele ondernemers zich nog niet mee bezig houden of waarvoor het hen aan massa of collectiviteit ontbreekt – zoals duurzaamheidsmaatregelen – zijn in dit traject meegenomen. Het eindresultaat was een gedragen plan, met zowel publieke als private investeringsbereidheid. Uitvoering staat gepland voor 2018.

Deze opdracht is uitgevoerd vanuit Bureau BUITEN